گروه معماري ناپیوسته شوشتر

معماري وشهرسازي

تحویل نهائی (طرح 3)

برنامه ی تحویل پروژه ی طرح معماری سه

تاریخ تحویل 90/4/22
ساعت: 12 صبح


مدارک مورد نیاز در روز ژوژمان:
- ماکت های اتود روند طراحی
- اسکیس های شماره یک و دو
- آلبوم پوستی های اتود (آلبوم شده در قطعA3 )
- شیت های تحلیل پروژه نمونه (فعالیت گروهی)
- پلان های زیر زمین، همکف، طبقات و بام با مبلمان و اندازه گذاری کلی فضاها در مقیاس 1:100
- سایت پلان در مقیاس 1:300
- برش ها (حداقل دو برش) و نماها (هر چهار نما) در مقیاس 1:100
- ماکت حجمی پروژه با سایت پلان در مقیاس 1:300
- پلان ستون گذاری در مقیاس 1:200
- پرسپکتیو های داخلی راندو شده – دستی یا کامپیوتری
- پرسپکتیو های خارجی راندو شده – دستی یا کامپیوتری
CD از کلیه ی مدارک پروژهشامل عکس های ماکت های اتود و ماکت نهایی و فایل شیت هایی که به صورت کامپیوتری یا عکس شیت هایی که به صورت دستی ارائه می شوند.


توجه: هر نفر در روز ژوژمان فضایی به ابعاد 2 متر طول(سطح دیوار) و 4 متر ارتفاع و یک متر پیش آمدگی از دیوار در کف و سقف در اختیار دارد. 8 متر مکعب فضا جهت چیدمان کارها ی هر نفر در نظر گرفته شده است. (پس زود تر بیایید که جای دو نبش را بگیرید!)


موفق باشید

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم تیر ۱۳۹۰ساعت 23:49  توسط مهرداد ابوالعلائي  | 

تحویل نهائی (طرح 5)

تحویل نهایی!

با توجه به مشخص شدن تاریخ تحویل نهایی- 22 تیر ماه 1390 ساعت 10 صبح- موارد زیر به عنوان مدارک و نکات تحویل نهایی اعلام می شود:

1. کلیه نقشه ها بصورت دقیق ترسیم شوند و کلیه نکات ترسیم فنی در آنها رعایت شود.
2. قطع ارائه ی نقشه های فنی پروژه 60 در80 سانتیمتر می باشد. ( A2) منظور از نقشه های فنی، کلیه پلان ها و نماها و برش ها و سایت پلان می باشد.
3. یک یا دو شیت به قطع دلخواه جهت ارائه ی گرافیکی پروژه ارائه شود.
4. ماکت پروژه در مقیاس 1:300  وبصورت حجمی با جزئیات مناسب   لذا پیشنهاد میشود ابتدا سایت ساخته شود و ماکت روی آن قرار داده شود .
5. مقیاس نقشه ها 1:200 و مقیاس سایت پلان 1:500 می باشد. ضمنا چهار تیپ پلان مسکونی بصورت مجزا و در مقیاس 1:100 ارائه شود.
6. ارائه ی آلبوم A3 مربوط به روند طراحی الزامی است. (Portfolio)
7. یک حلقه لوح فشرده (CD/ DVD) از کلیه مدارک پروژه شامل فایل های اتوکد، فایل های آلبوم A3 ، فایل های سمینار و فایل عکس های ماکت های اتود و ماکت نهایی.
8. یک صفحه A4 اعلام نظر و نقد آتلیه طرح پنج، بصورت تایپ شده.

موفق باشید.


+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم تیر ۱۳۹۰ساعت 23:28  توسط مهرداد ابوالعلائي  | 

نام وظرفيت اساتيد طرح نهائي گروه معماري

1. مهرداد ابوالعلائي            6 نفر

2. شهرام سليمي ستوده           6 نفر

3. شادي طبرسي                   6 نفر

4. فاطمه معتقدي                6 نفر

5. مجير جليليان                  6 نفر

6. كاوه رستم پور               6 نفر

7.محمد مهدي همتي                  6 نفر


1.احمد رضا عزيزي                3 نفر

2. كاميار فنائي                 3 نفر

3. كوروش رحيمي                 3 نفر

4.فرنوش وحيد پور                3 نفر

5. محمد رضا رحيمي              3 نفر

6. محمد غلام آل محمد              3 نفر

7.فرامرز تطهيري مقدم              3 نفر

7. سروش رستگار                 3 نفر

8.رقيه عليشاهي                   3 نفر

9.الهه فروزنده                  3 نفر

10.اميرحسين يوسفيان                3 نفر

11. پدرام حميد خاني              3 نفر

12. صابره آذريان                 3 نفر

13. طوس متين                     3 نفر

14. امير نوري مكرم                3 نفر

15. مهدي محمدي زاده              3 نفر

16.آرزو افشار باقري               3 نفر

17. سيد محمد علي موسوي            3 نفر

18. محمد حسين ارسطو زاده            3 نفر


+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 11:30  توسط مهرداد ابوالعلائي  | 

خواسته های تحویل نهائی

خواسته های تحویل نهائی

 

طرح معماری چهار، کارشناسی پیوسته ونا پيوسته، نیم سال اول 90-1389

تاریخ تحویل: سه شنبه 26 بهمن ماه 1389

ساعت 10 صبح

 

* مدرس ساعت 12 آتلیه را ترک خواهد کرد، ساعت 8 زمان شروع و ساعت 10 پایان ارائه پروژه های معماری خواهد بود. ضمناً هیچ گونه عذر و بهانه در ارتباط با چاپ و مشکلات مربوطه پذیرفته نخواهد شد. پرینت شیت ها را در صبح روز تحویل انجام ندهید!

 

مدارک مورد نیاز در روز ژوژمان:

1. پلان زیر زمین، همکف، طبقات، و بام؛ هر کدام از موارد خواسته شده به همراه مبلمان و اندازه گذاری کلی فضا، در مقیاس 1:200

2. ارائه برش ها (حداقل دو برش) و نماها (هر چهار نما)؛ در مقیاس 1:200

3. دو، تا چهار شیت، جهت ارائه گرافیکی پروژه.

4. پرسپکتیوهای داخلی و خارجی

5. ماکت پروژه با جزئیات کامل و سایت؛ در مقیاس 1:300

6. سایت پلان مجموعه به همراه گذرهای اطراف؛ در مقیاس 1:300

- ارائه ماکت های اتود در طول ترم

- ارائه اسکیس های شماره یک، دو،

- ارائه البوم A3 از مدارک و طرح های ارائه شده در روند طراحی (Portfolio)

 

توجه:

- قطع نقشه های ارائه شده از پروژه در کاغذ A1 می باشد. (در ابعاد 80*60)

- تمامی مدارک طراحی ارائه شده در طول ترم و نیز روز تحویل نهایی می بایست در یک حلقه لوح فشرده (CD/DVD) تحویل داده شود. (از نقشه ها، فایل های کامپیوتری، آلبوم روند ارائه و همچنین از اسکیس های ترسیم شده، ماکت های ارائه شده در طول ترم، ماکت پایانی، و نیز شیت های ارائه شده در روز پایانی عکس تهیه و در این لوح فشره ارائه فرمائید)

- ارائه یک صفحه A4 اعلام نظر و نقد آتلیه ی طرح چهار به صورت تایپ شده الزامی می باشد.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 12:47  توسط مهرداد ابوالعلائي  |